TR | EN
Misyon / Vizyon

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünün misyonu; öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve insanî değerlerle donanmış, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeterliğine sahip, üst düzey düşünme becerileri gelişmiş, bilişim teknolojilerini yaşamın her alanında etkin bir şekilde kullanabilen, nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. 

Programı tamamlayan öğrencilerin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmî okullarda görev yapma imkânı bulunmaktadır. Ayrıca, lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı) veya eşdeğer sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenimlerine devam ederek akademisyen de olabilmektedirler.